Zrak, jako nejcennější smysl

Šedý a zelený zákal,
makulární degenerace

Oční choroby

Nové důkazy o vlivu omega-3 mastných kyselin na zrak

(Na konci textu je uveden zdroj)

Zvýšená konzumace omega-3 mastných kyselin DHA (docosahexaenoic acid)
a EPA(eicosapentaenoic acid) snížila podle studie uveřejněné tento měsíc v American Journal of Clinical Nutrition riziko onemocnění až o 70 procent.

"Toto je první evropská studie, která prokázala pozitivní vztah konzumace tučných ryb
a vlhké makulární degenerace sítnice. Její výsledky jsou v souladu s výsledky studií provedených ve Spojených státech a Austrálii"
, řekla vedoucí výzkumu Astrid Fletcherová
z London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Skutečně, nejnovější metaanalýza australských vědců říká, že vysoký příjem omega-3 mastných kyselin a ryb může snížit riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace sítnice až o 38 procent (Archives of Ophthalmology, June 2008, Vol. 126, pp. 826-833).

Podle organizace AMD Alliance International je věkem podmíněná makulární degenerace sítnice (VPMD = AMD) nejčastější příčinou slepoty u lidí starších 55 let v celém západním světě.

Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách: suché (atrofické), ta tvoří 90 % VPMD, a vlhké (exsudativní), vyskytující se v 10 % VPMD, přičemž vlhká forma většinou rychle spěje ke značnému snížení zrakové ostrosti, až k praktické slepotě.

Navzdory skutečnosti, že přibližně 25 až 30 milionů lidí na celém světě je VPMD postiženo, je podle AMD Alliance International, je povědomí o ní velmi nízké. Vzhledem k tomu, že generace Baby Boomerů (ekvivalentem v českém prostředí je termín "Husákovy děti") pomalu stárne, Aliance předpokládá nárůst incidence tohoto onemocnění do roku 2025 na trojnásobek.

VPMD je degenerativní onemocnění sítnice, způsobující ztrátu centrálního a zachovávající pouze periferní vidění. Časné zjištění tohoto poškození je považováno za metodu prevence, protože je tak možno přistoupit k léčbě a rehabilitaci dostatečně brzy. Přesto je nutno podtrhnout vztah mezi stravou a rozvojem onemocnění.

A vzhledem k tomu, že omega-3 mastné kyseliny, zejména DHA, hrají důležitou úlohu ve vrstvě nervových buněk v sítnici, studie potvrdily, že příjem omega-3 může poskytnout ochranu před vznikem VPMD.

Detaily studie

Fletcherová se spolupracovníky zařadili do studie 105 osob (ve věku 65 let) s vlhkou formou VPMD a 2170 zdravých lidí jako kontrolní skupinu, a porovnávali jejich stravovací zvyklosti pomocí dotazníku. Do úvahy byly brány pouze dietní zdroje omega-3 mastných kyselin, výzkumníci se v této studii nezabývali vlivem doplňků stravy.

Běžná konzumace minimálně jedné porce tučného rybího masa týdně byla spojena s 50 procentním snížením rizika vzniku vlhké formy VPMD oproti lidem, kteří této úrovně nedosahovali, říkají závěry studie.

Navíc, u lidí, jejichž příjem DHA a EPA byl minimálně 300 mg denně byla pravděpodobnost vzniku vlhké formy VPMD o 68 - 71 procent nižší než u těch, jejichž příjem této hodnoty nedosahoval.

"Konzumace tučných ryb nejméně jednou týdně vede ve srovnání s nižším příjmem k snížení rizika vzniku vlhké formy VPMD na polovinu", shrnují výzkumníci.

Studie byla financována z prostředků Evropské komise, Macular Disease Society UK (Britské společnosti pro makulární onemocnění) a Thomas Pocklington Trust.

Nutnost potvrzení klinickou studií

Podle současné metaanalalýzy australští vědci upozorňují, že dosud nebyly provedeny randomizované klinické studie zaměřené na schopnost omega-3 mastných kyselin snížit výskyt nebo pravděpodobnost vzniku VPMD a tak by měly být výsledky jejich metaanalýzy použity s tímto vědomím.

"Zatímco náš přehled naznačuje, že konzumace potravin bohatých na omega-3 mastné kyseliny a ryb dva i vícekrát týdně může hrát důležitou roli v primární prevenci VPMD,
v kontextu toho, že množství literárních zdrojů je malé, zejména těch ve vztahu k pokročilé VPMD a závěrům jiných metaanalýz, není doporučování konzumace omega-3 mastných kyselin a ryb zárukou prevence VPMD, dokud nebude potvrzeno výsledky prospektivních randomizovaných klinických studií"
, uzavírá vedoucí autor metaanalýzy Elaine Chong
z University of Melbourne.

Zdroj:
American Journal of Clinical Nutrition
Volume 88, Pages 398-406
"Oily fish consumption, dietary docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid intakes, and associations with neovascular age-related macular degeneration" ; C. Augood, U. Chakravarthy, I. Young, J. Vioque, P.T.V.M. de Jong, G. Bentham, M. Rahu, J. Seland, G. Soubrane, L. Tomazzoli, F. Topouzis, J.R. Vingerling, A.E. Fletcher


Omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, kyselina eikosapentaenová (EPA) 
a dokosahexaenová kyselina (DHA), jsou důležité pro zdraví očí.

DHA se nachází ve velkém množství v sítnici, kde pomáhá udržet funkci očí. Je také důležitá pro vývoj mozku a vývoj oka v kojeneckém věku. Z tohoto důvodu nedostatek DHA může poškodit zrak, a to zejména u dětí.

Existují také důkazy, že doplňky s omega-3 mohou mít prospěch u lidí se suchýma očima. Suché oční onemocnění vzniká, když oči netvoří dostatek slz. To způsobí, že oči jsou příliš suché, což vede k nepohodlí a k vizuálním problémům.

Jedna studie u lidí se suchýma očima ukázala, že, že doplňky EPA a DHA denně po dobu tří měsíců výrazně snížily příznaky suchých oční zvýšením tvorby slz.

Omega-3 mastné kyseliny mohou také pomoci předejít dalším očním chorobám. Studie ve středním věku a u starších lidí s diabetem zjistila, že alespoň 500 mg omega-3 mastných kyselin denně může snížit riziko diabetické retinopatie.

Nejlepším potravinovým zdrojem EPA a DHA jsou tučné ryby nebo kvalitní potravinové doplňky - nejlépe Balance Oil s polyfenoly!


Použití specifických nutrientů v prevenci a léčbě očních onemocnění. 

Potrava bohatá na antioxidanty, EPA a DHA

V roce 2001 ukončil Národní institut pro léčbu očí klinickou studii zkoumající závislost věku
a výskytu ztráty zraku (AREDS). Jedním z výsledků studie bylo doporučení podávání antioxidantů vitamínu C, vitamínu E, beta-karotenu a zinku jako standardní součásti péče
v prevenci věkem podmíněné ztráty zraku.

V roce 2007 následovalo zahájení násedné studie AREDS-2, zkoumající vliv Omega-3 EPA
a DHA, luteinu a zeaxantinu na prevenci věkem podmíněné ztráty zraku a výskytu kataraktu. Do studie je zařazeno 4 000 účastníků ve věku 50-58 let. Studie potrvá 6-8 let. Předběžné výsledky jsou velmi překvapivé:

Vyšší příjem DHA sníží o 50 % výskyt pokročilé cévní (tzv. vlhké formy) degenerace žluté skvrny.
O 50 % se snižuje výskyt závažné tzv. suché formy degenerace žluté skvrny.
U lidí konzumujících zvýšené množství luteinu a zeaxantinu se snižuje riziko výskytu obou forem degenerace o 50 %.
Existují další důkazy o synergickém působení karotenoidů luteinu a zeaxantinu spolu
s Omega-3 v neuroprotekci světlocitlivých receptorů oka (Invest Ophthalmo Vis Sci 2007; 48:5168-77).

Esenciální omega-3 mastné kyseliny

jsou důležitými stavebními jednotkami světlocitlivých receptorů oční sítnice a nervových buněk šedé mozkové kůry odpovědných za zpracování vizuálního vjemu. Omega-3 mastné kyseliny se nejvíce koncentrují právě ve fotoreceptorech oční sítnice. Zajišťují celistvost
a funkčnost očních epitelových buněk obsahujících světlocitlivé pigmenty. Chrání buňky před poškozením oxidativním stresem a tím chrání před ztrátou zraku. Esenciální omega-3 přispívají také ke zvýšení pružnosti - elasticity cévní stěny a tím ke zdravé cirkulaci krve a prokrvení oční sítnice.

Dokosahexaenová kyselina - DHA

Od početí a raného vývoje lidského zárodku se tato esenciální kyselina přednostně ukládá
v mozku, v membránách nervových buněk a membránách buněk oční sítnice (Am J Clin Nutr 2006; 83:1452 S-1457S).

DHA se svým obsahem podílí asi na 30 - 35 % celkového množství mastných kyselin
nacházejících se v oku. Je nezbytně nutná pro výstavbu nervových buněk.

DHA přeměněná na tkáňové mediátory ovlivňuje tvorbu leukotrienů a tím chrání buňky oka před oxidativním poškozením. Tato ochrana je důležitá v prevenci oslabení nebo úplné ztráty zraku.

Omega-3 DHA je prekurzorem neuroprotektínu D-1, který přímo chrání světlocitlivé buňky. (Neurotrophins ENHANCE retinal pigment epithelial cell survival through neuroprotectin D1 signaling.Proc Natalii Acad Sci USA. 2007; 104:13152-7).

DHA suplementace - přidávání do potravy určené pro dětskou výživu podporuje ostrost vidění a rozvoj inteligence dětí (Early Hum Dev 2007; 83:279-84).

Kyseliny eikosapentaenové - EPA

Z EPA se vytvářejí protizánětlivě působící prostaglandiny chránící před zánětem slzné žlázy, zánětem meibomálních žláz víček produkujících ochranný maz a zánětem povrchu oka. Zhoršená funkce, zánět mazových žláz víček způsobuje syndrom suchého oka, podráždění
a pocit pálení. EPA pomáhá stabilizovat hydrofilní-lipofilní slzný film chránící očnici.

Alfa-linolenová kyselina - ALA
Snižuje tvorbu cirkulujících zánětlivých cytokinů spojovaných se vznikem syndromu suchého oka. Je zdrojem pro tvorbu prostaglandinu PGE-1 který je zodpovědný za hydrataci, tvorbu očního maziva a zvlhčování očí.

Rybí olej je bezpečné a účinné řešení syndromu suchého oka.

Syndrom suchého oka je charakteristický přítomností zánětlivého procesu oční tkáně. Rybí olej podporuje přirozenou protizánětlivou reakci těla. Studie hodnotící vliv EPA a DHA na výskyt syndromu suchého oka u 32 470 žen zjistila že konzumací uvedených omega-3 došlo k významnému snížení výskytu syndromu suchého oka. Ženy konzumující ryby 5x týdně měly o 68 % nižší výskyt syndromu suchého oka ve srovnání s konzumací 1-krát týdně (Am J Clin Nutr 2005; 82:887-893).

Výsledky několika klinických studií poukazují na vysokou účinnost podávání oemge-3 mastných kyselin při syndromu suchého oka, která přináší výhodu trvalého zlepšení
a stabilizace hydrofilní-lipofilní-hydrofilní třívrstvých slzného filmu.

Oční kapky s obsahem polymerů (hypromelosa nebo zkráceně hypromelóza) neřeší příčinu syndromu suchého oka, jen dočasně nahrazují oslabenou a nestabilní vrstvu slzného filmu náhradním polymerovým filmem.

Z několika klinicky podložených důvodů lze doporučit omega-3 jako primární léčbě
a náhradní polymery ve formě očních kapek jen jako doplněk k překonání akutních stavů.

Rybí olej zlepšuje prokrvení

Správně fungující cévy a dostatečné prokrvení tkání jsou klíčem ke zdraví očí. Funkčnost zraku je závislá na spleti cév zajišťujících dodávku krve do jednotlivých oblastí. Rybí olej je zdrojem mastných kyselin z nichž se vytvářejí látky uvolňující napětí cév a rozšiřující cévy, tím pomáhají zlepšovat prokrvení (Am J Clin Nutr 2002; 76: 326-330).

Rybí olej působí proti oxidativnímu poškození

Součástí vizuálního vjemu není jen průnik a zpracování obrazu viditelného světla. Světlo je doprovázeno neviditelným ultrafialovým zářením které spolu s viditelným světlem dopadá na oční sítnici. Dlouhodobě způsobuje oxidativní stres a při oslabených ochranných mechanismech může způsobit oslabení až dokonce ztrátu zraku. Oxidativnímu poškození dokáží zabránit látky zachycující a neutralizující vzniklé volné radikály nebo látky snižující produkci zánětlivých leukotrienů vyvolaných působením UV-záření. Rybí olej působí ochranně proti nadměrné produkci zánětlivých leukotrienů a oxidativnímu třepení tuků (Arch Intern Med 2005; 165:725-730).

Kvalita rybího oleje je rozhodující

Přípravky obsahující purifikované - čištěné rybí oleje jsou v suplementaci vhodnější než samotné ryby, protože mají významně nižší obsah toxinů než původní potravina - ryby.

Omega-3 tuky jsou chemicky nestabilní molekuly a velmi snadno podléhají oxidaci, rozkladu. Proto je velmi důležitý proces výroby v ochranné atmosféře dusíku. Čerstvost lze snadno rozpoznat pomocí nepřítomnosti zápachu žluklé oleje. Čerstvý a správně skladován rybí olej nesmí mít stopy takového zápachu. Technologicky nejpokročilejší výrobci navíc dokáží speciální molekulární destilací a absorpcí odstranit úplně všechny toxiny a přirozený zápach po rybách. Výsledný produkt je tak absolutně čistý, svěží a bez jakéhokoliv zápachu. 
(Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra)

A někteří výrobci - jako např. ZINZINO k oleji přidávají nezbytné polyfenoly právě proto, aby zabránily oxidaci oleje a ještě prospívají našemu tělu.