Balance TEST

- Samostatně prováděný test ze suché kapky krve
- Změření hladiny 11 mastných kyselin v krvi
- Hodnocení poměru Omega 6 a Omega 3 mastných kyselin


Moderní společnost se stravuje úplně jinak, než, řekněme, na začátku 20. století, kdy neexistovalo žádné rychlé občerstvení. Avšak kvalitou jídla si nemůžeme být jistí ani když si ho zásadně připravujeme sami, a to z toho důvodu, že víme jen málo o původu surovin, z nichž vaříme. Maso většinou pochází z dobytka chovaného v uzavřených prostorech a krmeného pícninami pěstovanými speciálně ke krmným účelům, místo aby se volně pásl na loukách. Většina ryb na trhu, například lososů, pochází z uzavřených farmových chovů, kde dostávají krmné směsi, místo aby se stravovaly řasami z mořských hlubin. Má to obrovské dopady na nutriční hodnotu potravin a ve výsledku na naše buňky, tkáně a celé tělo.

Zinzino's BalanceTest je jednoduchý test, který provedete samostatně v pohodní domova. Test vám poskytne přehled o hladině mastných kyselin v krvi, jež přesně odráží složení tuků ve vaší potravě.

BalanceTest je krevní test prováděný metodou suché krevní kapky (DBS) a prokazatelně poskytující stejně přesné údaje o hladině mastných kyselin v krvi jako klasický test ze vzorku krve odebrané ze žíly.

K provedení testu stačí jen pár kapek krve ze špičky prstu na filtrovacím papírovém proužku, což zabere méně než jednu minutu. Nezávislá norská laboratoř VITAS Analytical Services* provede anonymní vyšetření koncentrace 11 typů mastných kyselin** s 98% úspěšností. Výsledek je zveřejněn přibližně za 20 dnů na webové stránce zinzinotest.com. Tady zjistíte přesný poměr Omega 6 a Omega 3 mastných kyselin ve vaší krvi, obsah Omega 3 mastné kyseliny, profil ochrany mastných kyselin a další údaje.

Výzkum prokázal, že profil mastných kyselin přímo souvisí s celkovým zdravotním stavem.

*Vitas je chemická laboratoř, držitel certifikátu osvědčených výrobních postupů GMP s 20letou zkušeností v oblasti provádění špičkových chromatografických vyšetření na základě posledních věděckých poznatků a s využitím nejmodernějších technologií.

** Níže je vyjmenováno 11 mastných kyselin: Kyselina palmitová (PA), kyselina stearová (SA), kyselina olejová (OA), kyselina linolová (LA), kyselina alfa-linolenová (ALA), kyselina gamalinolenová (DHGLA), kyselina arachidonová (AA), kyselina eikosapentaenová (EPA), kyselina docosapentaenová (DPA), kyselina dokosahexaenová (DHA).

JAK TO FUNGUJE?

Proveďte svůj první BalanceTest a ihned začněte užívat denní dávku výrobků Zinzino Balance. Pokračujte v užívání výrobků Zinzino Balance po dobu doporučovaných 120 dnů a pak proveďte svůj druhý BalanceTest, abyste zjistili, zda se profil mastných kyselin ve vaší krvi změnil.

*Zjistí-li se při prvním testu, že poměr Omega 6 a Omega 3 ve vaší krvi je 3:1 nebo lepší, pak kontaktujte společnost Zinzino, protože v takovém případě nemusíte užívat výrobky Zinzino Balance.

VAŠE OCHRANA (PROFIL MASTNÝCH KYSELIN)
Tento údaj ukazuje hladinu 11 mastných kyselin ve vaší krvi. Hladina se měří na škále od 0 do 100 a cílem je dosažení hodnoty 100 bodů po 120 dnech užívání výrobků Zinzino. Tento údaj neříká nic o zdravotním stavu uživatele, jen ukazuje úroveň ochrany mastných kyselin.

POMĚR OMEGA 6 (AA) A OMEGA 3 (EPA)
Poměr Omega 6 (AA) a Omega 3 (EPA) mastných kyselin ukazuje úroveň rovnováhy mezi Omega 6 a Omega 3 mastnými kyselinami. Hodnota ukazuje, zda je tato rovnováha nevyvážená (více než 9:1), téměř vyvážená (mezi 9:1 a 3:1) nebo vyvážená (3:1 a méně). Má-li zákazník hodnotu 3:1 a vyšší, pak je cílem změnit jeho jídelníček tak, aby tato hodnota byla max. 3:1.

HLADINA OMEGA 3 (EPA+DHA)
Procentuální hodnota ukazuje, kolik procent z celkového profilu mastných kyselin zabírá EPA+DHA Omega 3 mastná kyselina. Mastné kyseliny skupiny Omega 3 mají řadu předností, protože jsou základním stavebním prvkem v našich buňkách. Největší koncentrace mastné kyseliny EPA je v krvi, svalech a tkáních, kdežto DHA je obsažena hlavně v mozkových buňkách, spermatu a očích. Ideální výsledek testu by měl ukazovat 8 a více %. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí, že mastné kyseliny EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. Kromě toho DHA přispívá k normální funkci zraku a mozkové činnosti.

INDEX PROPUSTNOSTI BUNĚČNÉ MEMBRÁNY
Údaj ukazuje poměr mezi nasycenými mastnými kyselinami a Omega 3 (EPA+DHA). Propustnost nasycených tuků je menší než propustnost Omega 3 mastných kyselin. Lepší poměr kolem 4:1 (nasycené tuky : Omega 3) zvyšuje propustnost buněčných membrán.

INDEX MENTÁLNÍ SÍLY
Údaj ukazuje poměr mezi Omega 6 (AA) a Omega 3 (EPA+DHA). Dostatečné množství Omega 3 mastných kyselin (DHA) z mořských zdrojů ve stravě přispívá k normální činnosti mozku. Mozek je kontrolním střediskem nervové soustavy. Sleduje a kontroluje odezvu těla na podněty získané prostřednictvím zraku, sluchu, čichu a chutě.

EFEKTIVITA TVORBY KYSELINY ARACHIDONOVÉ (AA)
Údaj ukazuje, nakolik účinně vaše tělo přeměňuje Omega 6 mastné kyseliny získané s potravou na esenciální Omega 6 mastné kyseliny (AA) v těle. Je-li tato účinnost nižší než 30 %, doporučuje se začít konzumovat výrobky s vyšším obsahem AA, například kuřecí, krůtí, vepřové maso a lososy z rybářských sádek.

ODBĚR VZORKU KRVE

1. Zinzino Test je schváleným výrobkem pro in vitro diagnostiku pro samostatné odebrání krevního vzorku v domácích podmínkách.

- Především si pečlivě umyjte ruce s mýdlem, dobře je opláchněte a pořádně usušte.

Vytáhněte testovací kartičku z papírové obálky.

Obálku uložte na bezpečné místo pro další použití.

Odtrhněte část testovací kartičky označenou slovem SAVE (ULOŽIT) a vyfoťte si nebo jinak poznamenejte část označenou slovem Test Id. (Identifikační číslo testu). Na výsledky odběru krve se budete moct podívat JEDINĚ v případě, že budete znát OSOBNÍ identifikační číslo testu (Test. Id.). Testovací kartu položte na stůl oběma kroužky nahoru.

2. Špičku prstu otřete dezinfekčním ubrouskem (doporučuje se prostředníček).

Aby krev lépe tekla, chvíli kružte rukou nebo dejte ruku dolů a 20 vteřin s ní třepejte.

Vytáhněte zelené jednorázové lancelotové pero. Úzkou zelenou plastovou zarážku otočte o jednu čtvrtinu proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte zarážku. Lancetové pero je připraveno k použití.

3. Přiložte lancetové pero ke spodní části špičky prstu, kterou natočíte k testovací kartě na stole. Přitlačte špičku lancetového pera k prstu, dokud neuslyšíte kliknutí. Lancetové pero trochu propíchne kůži.

4. Nedotýkejte se prsty kroužků na filtrovacím papíře. Jemně stiskněte prst a nechte volně stéci alespoň 3 kapky krve do každého kroužku vyznačeného na testovací kartě. Krev by měla zaplnit celou kružnici.

Pozor: Nemačkejte prst příliš silně, abyste zrychlili tok krve.

5. Nechte testovací kartičku ve vodorovné poloze při pokojové teplotě alespoň 10 minut, aby krev pořádně uschla.

6. Testovací kartičku vložte zpátky do papírové obálky. Papírovou obálku umístěte do alobalového obalu a zavřete ho. Nevyndavejte vysoušecí sáček z alobalového obalu.

7. Uzavřený alobalový obal vložte do velké obálky s předepsanou adresou laboratoře. POZNÁMKA: Než obálku odešlete, MUSÍTE nalepit potřebný počet poštovních známek odpovídající hodnoty.

8. Zaregistrujte si své osobní identifikační číslo na www.zinzinotest.com. Na této stránce se později podívejte na výsledky krevního testu. Vaše výsledky se zde objeví během 10 až 20 dnů.

Pozor: Uložte si část testovací kartičky označenou slovem SAVE na bezpečné místo. Na výsledky odběru krve se budete moci podívat JEDINĚ v případě, že budete znát OSOBNÍ identifikační číslo testu (Test. ID.).

JAK ČÍST BALANCE TEST?

1. Řádek - Vaše ochrana, strava, kterou jíme nám poskytuje ochranu. vychází  z 11 mastných kyselin, které zabírají 98 % všeho tuku v buněčné membráně. Většina lidí má bohužel nulovou ochranu pomocí mastných kyselin - má je ve špatném poměru. Cílem je dostat se na 90 % ochrany, což zajistí pravidelné každodenní užívání BalanceOil.

2. Řádek - Hladina omega 3 (EPA+DHA) - je ze všech řádků nejdůležitější! Aby tělo správně fungovalo, je nezbytné, aby hladima omegy 3 ve Vašem těle byla minimálně na 8 %. Nižší hladina značí riziko kardiovaskulárních chorob. Zejména, je-li hladina nižší než 4 %!!!!

3. Řádek - Poměr omega 6 a omega 3 - Vaším cílem je, aby se Váš poměr dostal pod hranici 3:1. Jakýkoliv vyšší poměr značí zánětlivé procesy v těle a čím vyšší Vaše skóre je - tím blíže je tělo k nějaké závažné civilizační chorobě! Abyste se vyhnuli i riziku vzniku rakoviny, měl by se Váš poměr dostat dokonce pod 2,5:1.

4. Řádek - Efektivita tvorby kyseliny arachidonové (AA). Tato kyselina je zodpovědná za lát-kovou výměnu v játrech. Pokud je efektivita nízká = špatná látková výměna. Pokud je efek-tivita vysoká = hodně zánětlivé prostředí v těle. Proto by měla být vyvážená. Tato kyselina je nejvíce prozánětlivá 6. Nadměrné množství AA může podporovat zánětlivé a autoimunitní  onemocnění jako je revmatoidní artritida. Naopak nedostatek AA vede k omezenému vývinu mozku u kojenců. Zdrojem AA je maso (kuřecí, krůtí), vejce, sladkovodní ryby (kapr, pstruh)
a rostlinné oleje (podzemnicový, slunečnicový). Metabolity kyseliny arachidonové jsou jedním z důležitých hráčů v rozvoji hypertentze, diabetu, obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Např. lukotrieny zužují průdušky a podílejí se na astmatickém záchvatu.

5. Řádek - Index tekutosti buněčné membrány - je spojena s propustností buněčné mem-brány. Je to poměr nasycených tuků vůči oega 3. Propustnost buněčné membrány je důležitá. Hodně nasyceného tuku a málo omegy 3 znamená buněčnou podvýživu a podílí se např. na vzniku anémie. Pokud testovaný člověk u druhého kontrolního testu má stále zvý-šené nasycené tuky, je nutné snížit příjem cukrů ve stravě! Mléčné výrobky, moučné výr., cukr, atd.

6. Řádek - Index mentální síly. Toto je poměr kyseliny arachidonové (AA) a omegy 3 (EPA
a DHA). DHA zabírá velké procento v mozku, má přímý pozitivní vliv na sítnici oka, u mužů na sperma. Při správném poměru se lidé ráno budí svěžejší a odcházejí migrény.

NASYCENÉ TUKY, kyselina palmitová a kyselina stearová.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: pokud je v posledním sloupečku odchylka vyšší než 2,5, znamená to, že příliš mnoho látek se přetváří do sacharidů a je zde vyšší riziko vzniku cukrovky! Je nutné snížit konzumaci cukru a i nasycených tuků.